lördag 19 september 2009

kandidatutbildning

Här i Linköping har vi under denna höst utbildning av dem som ställer upp i kommunval och landstingsval (i kommunföreningens regi).

Idag hade vi det andra tillfället av vår kandidatutbildning, där vi fick dels information om olika IT-verktyg dels om hur man bäst hanterar massmedia. Mycket uppskattat!

Vid första tillfället (22 augusti) så var det om kommunens och landstingets organisation och partihistoria.
De fyra gånger som är kvar under hösten tar upp Politik och ledarskap, Parti och ideologi, Argumentation och retorik och till sist Personval, profilering och kampanjande. Vi har duktiga föreläsare, både från Linköping och från andra delar i Sverige.

Vi ställer stora krav på dem som kandiderar. Dels ska de delta i utbildningen dels vara med på det lite mer tråkiga arbetet, som pågår under hela mandatperioden. Och det är bra!

För oss i Folkpartiet är det viktigt att vi får duktiga ledamöter på våra stolar, i alla positioner, och då är det viktigt att man visar att man klarar av att både stå i talarstolen/skriva ledare och att vara på "golvet" och jobba för föreningen.

Tack till er alla som deltog idag/Carina

Inga kommentarer: