tisdag 27 oktober 2009

Folkpartiet vill ha statlig skola

Folkpartiet fortsätter sin diskussion om ett modernt statligt huvudmannaskap av grundskolan. Vilket jag tycker är bra, men det finns andra synpunkter också.

Läs Jakob Björneke och hans tvivel på huvudargumentet att öka likvärdighet och statusen i läraryrket. Han gör sedan en jämförelse med Försäkringskassan......?

Flera beslut har tagits under mandatperioden 2006-2010 som syftar till att förstärka den statliga styrningen av skolan.

Några exempel
* tydliga nationella kunskapskrav i olika årskurser
* fler nationella prov
* distinktare betygssystem
* vassare statlig inspektion
* statliga behörighetsregler för lärare och skolledare
* rektorsutbildning
* lärarauktorisation
* ny lärarutbildning

Jag tycker inte alls att det är något konstigt att ta nästa steg - ett modernt statligt huvudmannaskap

För även Jakob vill väl att "Alla barn och ungdomar skall , oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet! (Skollagen)

Din kandidat till kommunfullmäktige 2010/Carina

Inga kommentarer: