onsdag 14 oktober 2009

SCB undersökning

Under våren 2009 deltog Linköping i Medborgarundersökning. Enkäten gick ut till 1000 personer och man kunde också i varje kommun ha lokala frågor med.

I Linköping var det Mål- och Utvärderingsutskottet (under kommunstyrelsen) som hade det uppdraget. Tyvärr hängde inte Norrköping med för vi hade lokala frågor med som berör samarbetet mellan Linköping/Norrköping.

Resultatet kommer att redovisas för nämnderna och i den utvärdering som MoU gör av sin Strategisk plan Övergripande mål.

Jag sitter som ordförande i detta utskott och det är ett tungt uppdrag!
MoU har till uppgift att
* Bereda de övergripande målen för den kommunala verksamheten
* Svara för utvärdering av övergripande målen
* Samordna och utöva tillsyn av nämndernas mål- och utvärderingsarbete


SCB-undersökningen är uppdelad i tre områden och som redovisas med indexvärden. Det finns även förslag på faktorer som man kan förbättra - för att höja varje indexvärde.
Bland annat så skulle faktor kommunikation höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index.

Ser fram mot att kunna dyka ner i detta material - vilken bra grund för mitt bloggande!

Så jag återkommer med mer statistik/Carina

Inga kommentarer: