tisdag 10 november 2009

Brottsförebyggande arbete

I dag var jag på en heldagsseminarie, ordnat av LiBrå (Linköpings Brottsförebyggande Råd). Hade dessutom äran att öppna dagen med några väl valda ord...

Under dagen fick jag kunskaper om bla. samverkansavtalet mellan kommun och polis och en presentation av 8-punktsprogrammet.
* Ungas tillgång till alkohol och droger ska minska genom tidig upptäckt
* Minska risken att förstagångare återfaller i brott
* Särskilt stöd till bottsaktiva ungdomar
* Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis
* Stöd till föräldrar
* Stöd till unga brottsoffer
* Trygghet i offentlig miljö
* En skola där alla trivs och känner sig trygga

Detta är en tvåårig överenskommelse (2009, 2010) och som godkänts av kommunstyrelsen och polismyndigheten i Östergötland. Idag sker arbete med komplettering av handlingsplaner.

Men det var den sista punkten på dagens program som berörde mig.

Maria, 20 år, jobbar idag för Unga Kris. Hon rånade Scandic hotell för ett antal år sedan och hon berättade sin livs historia och den förändring som hon genomgått. Men varje morgon måste hon ta beslutet att inte vara kriminell (precis som nykter alkoholist).

Hon tipsade om en bok som heter Kriminalitet som livsstil, får bli nästa inköp!

Samtidigt läser jag på FB och ser på nyheterna hur en vuxen person utnyttjar sin situation..... bedrövligt!

Din kandidat till idag både kommun och riks/Carina

Inga kommentarer: