måndag 1 februari 2010

ROT och RUT

Jag säger det bara en gång.... Socialdemokraterna ser ner på oss kvinnor och de ser ner på alla som utbildar sig inom praktiska yrken!

Seved har skrivit om pigdebatten och det har han gjort så bra att jag har inget mer att säga där.

När det gäller praktiska gymnasieutbildningar så är det erfarenheter från att arbetat snart 21 år inom Naturbruksgymnasiet som gör att jag dryfta detta!

Även Rasmus och Christer

En som är kvinna och tror på praktiska yrken/Carina

Inga kommentarer: