söndag 7 februari 2010

Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen

Vilket tråkigt ämne, tänker du. Jag, som sitter som ordförande i Mål- och Utvärderingsutskottet (MoU), tycker att det är mycket intressant!

Jag är glad för att det finns en bra verksamhetsplan och att den är lättläst. Men den kan bli bättre!

Men lite kort om vad den handlar om.... för dig som nu inte har tillgång till handlingen.

A) UTVECKLING OCH SAMORDNING
Med tydliga mål (förutom några avsnitt) så kan man se vad KS vill när det gäller
* Internationell verksamhet
* Hållbar utveckling
* Omvärldsbevakning
* Mål och utvärdering (här finns MoU)
* Särskilt utrednings- och utvecklingsarbete
* Regional utveckling och landsbygdsutveckling (mitt ena ben i min valplattform)
* Strategisk utveckling IT (bra för landsbygden)
* Statistik och Utredning (här finns det mycket siffror!)

B) ÖVERSIKTLIG PLANERING/STRATEGISKA UTVECKLINGSFRÅGOR
* Översiktlig planering
* Geografisk informationssystem
* Ekonomistrategisk verksamhet och ägarstyrning
* Personalstrategi
* Verksamhetsplan HR
* Förhandling
* Kommunikation och Medborgarkontakt

C) NÄRINGSLIV OCH MARKNADSFÖRING
* Näringslivsåtgärder mm och marknadsföring
* Besöksnäringen

D) KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHET
* Information
* Säkerhetsarbete
* Ärendehantering
* Telefoni
* Informationskontor
* Stadsarkivet
* Överförmyndarenheten

Mycket intressant text! Återkommer med några djupdykningar som kan vara av intresse för mina uppdrag inom kommunen.

Fortsatt trevlig söndagkväll/Carina

Inga kommentarer: