fredag 9 april 2010

Folkpartiet värnar om de äldre

Vi ville att skatten skulle sänkas även för pensionärer. Vi ville att äldre skulle få eget rum! KLART

Vi vill att äldre par ska få bo ihop, när den ena blir sjuk, och i Linköping har vi redan börjat jobba med detta! SNART KLART

I vårt handlingsprogram i Linköping vill vi också att äldreboenden ska ha HBT-certifierad personal och kontinuerlig kompetensutveckling av all personal inom äldreomsorgen.

Parboendegarantin är viktig för Folkpartiet, därför vi vill att kommunerna tar till sig av den kritik som finns och ser till de individer som nu idag drabbas.

Lyssna på Barbro Westerholm på Folkpartiets hemsida och läs bloggar från Björn, Anna, Seved och Markus

Jag som vill bli omvald 2010/Carina

Inga kommentarer: