torsdag 24 juni 2010

Europarådet motsätter sig burkaföbudet

Expo redovisar Europarådets hållning till olika europeiska länders försök att begränsa muslimers yttrandefrihet.

Europarådet har antagit en resolution där man säger att Europarådet bör vara ett forum för en disukussion kring gemensamma strategier för att motverka intolerans mot islam och muslimer.

Bra!

Inga kommentarer: