torsdag 15 juli 2010

Bygg inga bostäder vid E4:an

Vi i Folkpartiet, Linköping, vill:

"Storskaligt bostadsbyggande i området strax norr om E4 och vid Roxensstranden söder om Berg bör begränsas. Vi ska undvika att bygga på den bästa åkermarken". (Handlingsprogram för Linköping 2010 - 2014).

I Linköpings Tidning 20101-07-09 (kan tyvärr inte länka) blir Bengt Olsson intervjuad och rubriken är som ovan, min rubrik. Folkpartiet, Linköping, har i tidigare handlingsprogram redogjort vår hållning till åkermark och till området vid Roxen.

" Mats Johansson (S) vill bebygga det enorma våtmarksområdet vid Stångån, runt Roxen och vid Kinda kanal/Stångåns mynning på andra sidan E4" (Från LT)

Bengt, min gruppledare, blir inte arg så ofta. Men när han blir det så hörs det!

"-Jag har tre skäl till att vi ska vara rädda om våtmarken. Dels är det en av Sveriges bördigaste åkermarker, för det andra har vi en översvämningsrisk för området. Alla områden runt Roxen är ju invallade på något sätt. För det tredje så förlorar Linköping sin identitet om vi bygger på andra sidan E4:an."

Men vi är rätt ensamma om denna åsikt, i Folkpartiet. Bengt brukar säga att Linköping är "Staden på slätten", och det gillar jag!

Jag åker ofta förbi de våtmarker som finns vid Sättuna och är imponerad av den fina utsikten jag har på väg till mitt jobb. Kan inte alls tänka mig att bygga där!

En annan politiker, annat parti, tycker att det finns fler städer på "slätten" och att det inte direkt är en profilering som lyfter mot nya höjder.......

Vi i Folkpartiet tycker det!/Carina

Inga kommentarer: