fredag 17 september 2010

Samarbete mellan landsting och länets kommuner

Ja, vi fick in vår artikel!

Vi är Madelaine Pavlidis, andra namn på landstingslistan och jag, andra namn på kommunlistan.

Trodde inte den skulle komma in i Corren, så i går skickade jag den även till Linköpings Tidning. Nu i dag så fanns denna artikel i båda tidningarna!

I tisdags hade jag en debatt med socialdemokraterna, där jag sa att det var först när Alliansen kom till makten och när vårdnadsbidraget infördes, som de kom med pengar till elevhälsovården.

Redan 2005 begärde vi pengar i budgetberedningen för psykiskt sjuka flickor, och fick nej. Det var då oppositionen hade makten.

Vår artikel:
Samarbete mellan Landsting och länets kommuner

Huvudvärk, stress och risk att utsättas för våld, så mår och upplever Linköpings ungdomar livet och likaså ungdomar i hela landet.
Under nästa mandatperiod ska Alliansen i landstinget, i samarbete med länets kommuner, ha kommit en god bit på väg mot en lösning av detta problem.

Hälsovården i skolorna ska förnyas och stärkas med högre personaltäthet och större kompetens, särskilt med inriktning på psykisk ohälsa. Fler sjuksköterskor, psykologer och kuratorer ska tillföras skolorna. Lärare ska få träning i att tidigt uppmärksamma tecken på problem. Utökat samarbete mellan lärare och hälsovården och rutiner för kontakter och samarbete med föräldrar ska införas.

Detta är inte vallöften.
Det är grunden för den satsning som måste göras för att vi ska få ungdomar, som mår bra, uppnår bra resultat i skolan och är redo att gå ut i arbetslivet eller till högre studier efter grundskola och gymnasium.

Regeringen satsar, på Folkpartiets initiativ, 650 miljoner kronor på bättre elevhälsa år 2012-2013. Det kommer att räcka till ca 700 nya tjänster. Inte tillräckligt men det tar tid att genomföra de förändringar som krävs och att få den utbildade personal som behövs.

Landsting och kommuner måste också satsa resurser på att vidareutbilda personal på skolor och i primärvården.
Linköpings kommun och landstinget bör därför omedelbart inleda samarbete och sätta igång arbetet med utbildningsinsatser och att utveckla arbetet mot psykisk ohälsa. Målet skall vara att Linköping 2012 är redo att satsa på bättre elevhälsa och få del av de pengar som regeringen fördelar.

Samtidigt kommer samhället att spara pengar på att våra ungdomar mår bra, skolan fungerar och undervisningen ger bättre resultat. I ett vidare perspektiv kommer vi också att kunna tillgodoräkna oss vinster på minskad arbetslöshet, mindre förtidspensioner och kanske det viktigaste – människor med hög livskvalitet.

Madelaine Pavlidis (FP) landstingsfullmäktige
Carina Boberg (FP) kommunfullmäktige

Inga kommentarer: