söndag 10 oktober 2010

Kommunstyrelsehandlingar

Om ni undrar, som läser min blogg, vad vi fritidspolitiker gör på söndagarna - så kan jag berätta att vi läser handlingar!

Går an om det bara är en nämnd, som jag har denna helg, men handlingen var tjock.

Jag vill i detta inlägg berätta lite om de ärenden som jag tycker är intressanta. Även utifrån min önskan om framtida uppdrag - ordförande i Bildningsnämnden.

Det finns en samarbetsorganisation för kommun- och regionförbund i Europa.
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) är medlem i Council of European Municipalities and Regions (CEMR).

CEMR har tagit fram en europeisk deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män - ett verktyg för kommuner, landsting och regioner för att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.

Principerna är:
* Jämställdhet är en grundläggande rättighet
* För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnande bekämpas
* Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle
* Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet
* Jämställdhetsintegreringen av alla kommunens/regionens verksamheter är nödvändiga för att främja jämställdhet
* Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att jämställdhetsarbetet ska nå framgång


Finns mycket att läsa om detta och mycket att lära sig!

Det som gör att denna handling är extra tjock är nämndernas tertialrapporter. Läser speciellt Kommunstyrelsen och Barn- och Ungdomsnämnden, eftersom jag sitter med där, men också Bildningsnämnden - för att lära mig!

Det som gör Bildningsnämnden så intressant är arbetsmarknad, invandrare,flyktingfrågorna förutom skolfrågorna.
Vill gärna fortsätta med stadsdelsutvecklingen och då vidga mitt arbete från Skäggetorp till även Berga och Ryd.

Nu ska jag fortsätta läsa/Carina

Inga kommentarer: