måndag 2 maj 2011

Interpellationssvar om museicensur

Den 26 april besvarade jag en interpellation om "Demokrati inom kulturverksamhet subventionerad av Linköpings kommun". Interpellationen handlade om utställningen Kan svenskheten ta slut?, visades 1/2 till 25/4 på Länsmuséet, och var skriven av Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna känner sig svartmålade och ställde därför fyra frågor till mig som kommunalråd för kulturen.

Jag besvarade dessa frågor, men gick sedan vidare till det som interpellationen egentligen handlade om - de värderingar som ligger bakom deras interpellation!

I Sverigedemokraterna samhälle finansieras bara den kultur (de klagar på att skattepengar till utställningen på Länsmuséet)som stödjer deras nationalistiska agendan. Med andra ord - I deras Sverige är det kulturens plikt att likforma samhället, att likforma människan!

I det Sverige som vi andra står upp för är det kulturen som ska ifrågasätta etablerade sanningar och ställa frågor som annars aldrig skulle bli ställda! Jag som politiker ska då hålla mig på armslängds avstånd från kulturen.

Och det tänker jag fortsätta med! För mig som folkpartist är det den fria kulturen som gäller och inte den som Sd vill ha.

Vår politiska sekreterare (som skrev mycket av det tal jag höll) får avsluta detta inlägg:

"Vi kan alltid nå fram till bättre kunskap och mer genomtänkta idéer. Men vi kan aldrig nå någon slutgiltig sanning. Mänskliga framsteg bygger på en kritisk granskning och på öppenhet för nya idéer.
Kulturen, och därmed Östergötlands Länsmuseum, kommer att fortsätta vara en viktig del i den process som utvecklar människan, samhället och demokratin".


/Carina

Inga kommentarer: