tisdag 24 maj 2011

Samråd om det framtida arbetet för mänskliga rättigheter i Sverige

Var i går i Stockholm, på ett samråd som Arbetsmarknadsdepartementet hade ordnat.

Erik Ullenhag, integrationsminister, öppnade uppstartsmötet - som ska leda till regeringens tredje strategi för de mänskliga rättigheterna i Sverige. OBS när man pratar allmänt om mänskliga rättigheter (MR) så är det vanligt att man tänker på andra länder, men just nu handlar det om oss som bor i Sverige.

Elisabeth Abiri redovisade SOU 2010:70 (Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter) SOU 2011:29 (Samlat, genomtänkt och uthålligt?) har Hans Ytterberg sammanställt.

Jag har med mig den sistnämnda rapporten hem, som efter detta samråd känns viktig att läsa. Under hösten ska samrådprocessen fortsätta - kartläggning av situationen för mänskliga rättigheter - för att under 2012 kunna ta ett beslut om en strategi.

Kommission/individen eller handlingsplan/grupper - vilken väg ska vi gå? Historia/nutid?...hoppas jag kan vara med i höst!

/Carina

Inga kommentarer: