fredag 19 augusti 2011

Från 30-talet och framåt

Synen på skolan och på eleven är olika i vårt samhälle, både politiskt och ekonomiskt. Synen på den teoretiska utbildningen och på den praktiska skiljer sig också dessutom i ett historiskt perspektiv.

I dag diskuteras varför våra ungdomar inte väljer yrkesutbildning – felinformation inför GY11 eller finanskrisen?
Under 30- och 40-talet var den dominerande synen att arbetslivet skulle ta vid där skolan slutar – att den yrkesmässiga färdigutbildningen är något som ska ske efter skolans slut. Hur mycket har detta styrt synen på dagens yrkesutbildning?

”Yrkesutbildningsberedningens främsta uppdrag var att definiera yrkesutbildningens betydelse …i huvudbetänkandet, som presenterades år 1966, betonades att yrkesutbildningens skulle spela en viktig roll för att stärka den ekonomiska tillväxten och möjliggöra fortsatt välfärdsökning” (Krisen i skolan, Jonas Olofsson)

Hur långt har vi kommit? Och vad har hänt under de senaste decennierna? Under 70- och 80-talet höll man sig fortfarande kvar vid policyn ”Gymnasieskolan ska egentligen inte ägna sig åt yrkesutbildning – det ansvaret ligger utanför skolan!”
Vilket stämmer med vad socialdemokraterna i Linköping vill, utveckla vuxenutbildningen! Men måste vi verkligen gå över ån för att hämta vatten?

I ett samarbete med yrkeslivet och med gymnasieskolan borde fördjupad kunskap kunna ligga inom gymnasiets ramar. Kan vi släppa detta tänk – att högre utbildning löser alla problem?

Att lägga en bra grund för våra elever i grundskolan är för mig som folkpartist en grundläggande byggsten för vidare studier. En bra utbildning är något helt annat än ”högre” utbildning. Att få grundläggande kunskap under första skolåren är viktig och vi har satsat stort på kunskapsinlärning i tidig ålder. Bland annat har vi startat upp speciallärarutbildningen igen, infört läs- och skrivgaranti och satsat på spetsutbildning inom ex. matematik.

En kunskap i tidig ålder bygger för djupare kunskap i senare ålder.

Mycket av fokus har legat på studieförberedande och akademisk utbildning och yrkesutbildningen har under lång tid betraktats som mindre betydelsefull.

Genom att lyfta upp betydelsen av yrkestraditioner och yrkesidentitet för individens utveckling kan vi få stora vinster för samhället och arbetsmarknaden.
Yrkeshögskolan startades 2009 och är en del av den satsning som Alliansen nu gör på yrkesutbildningens särart!

Inga kommentarer: