måndag 24 oktober 2011

Införliva Ullevi i Skäggetorp

Återkommer till min stuga...har nu varit både i Corren och i Linköpings Tidning med reportage om mig och min stuga.

Det är bra att det skrivs om Ullevi - koloniområdet som ligger mellan Skäggetorp och motorvägen, granne med Tornby.

När jag har haft besök, oavsett om det är arbetskamrat, media eller bekanta, så säger de:

Detta visste inte jag om - att det är så stort och att det är så lugnt här!
Vad mycket det odlas här (blommor och grönsaker)!
Vilka fina stugor och vad stora de är!


Har även fått synpunkter på att området bör införlivas mer med Skäggetorp än vad det är idag.

Och det är sant...men det är redan införlivat...av skäggetorpsbon!

Nu har jag inga belägg för mina siffror men jag kan tänka mig att det är ca 90 % av dem som har en stuga (från 10 kvm till 45 kvm) och som bor i Skäggetorp.

Det är nu, med nybyggen som skett under sommaren, ca 450 stugor med tillhörande tomt. Om vi säger att det är 90% som kommer från Skäggetorp så är det alltså ca 400 stugor+tomt som de kan idka odling på (eller bara vara där....)

Tänkte på det när jag läste artikeln i Linköpings Tidning, om miljöpartiet som vill ha Bomässan 2016 i Skäggetorp. De säger "vi vet att det finns väldigt många i Skäggetorp som är fantastiskt duktiga på jordbruk. Skulle vi upplåta mer plats för de här personerna......"

Det har vi redan gjort - med Ullevi!

Resten av meningen: "..... och samtidigt skapa en torgmarknad skulle man kunna få en enorm omsättning av produkter"

Det har vi redan provat (KoopS) men då finns det regler inom koloniföreningen att man inte får odla för kommersiella ändamål....

Ska vi då ha åkerlappar mellan Rusthållargården och Mellangården?

Tanken är bra...vill också ha fler naturliga mötesplatser...men det är också på gång. Ska bli en fin park från aktivitetsparken ner mot Skäggetorpsskolan....Och inte minst vårt allaktivitetshus

Däremot skulle jag, personligen, se mer aktion på den stora P-platsen framför Centrum och en sammanhängande bebyggelse (affärer och bostäder) mellan Tornby och Skäggetorp. Det skulle vara något!

Återgår till att längta efter våren/Carina

Inga kommentarer: