torsdag 16 februari 2012

Koll på läget

Koll på läget är ett projekt som Linköpings kommun har arbetat med sedan hösten 2010.

I samarbete med Samordningsförbundet Centrala Östergötland, Försäkringskassan, Landstinget i Östergötland, Arbetsförmedlingen arbetar vi bland annat med att öka insikten hos individen själv om deras styrkor och svårigheter.

Individen är elev i särskola och anledningen till detta projekt är problematiken runt övergång från skolliv till vuxenliv. I Linköpings kommun har vi idag problem med att få ut elever från gymnasiesärskolan så för oss är detta projekt värt mycket!

Detta projekt pågår i 4,5 år och vi har nu kommit halvvägs! I går hade vi presskonferens för att berätta om vårt projekt men också berätta om de utskrivningar som idag sker av elever från vår särskola på gymnasienivå.

Genom projektet "Koll på läget" har nya bedömningar gjorts och vi har nu sett att av de tio utredningar som idag är gjorda kan vi skriva ut 9 elever.

Detta har uppmärksammats i media, både projektet som är unikt i Sverige eftersom arbetet med dessa personer pågår under skoltid, dels våra utskrivningar.

Tyvärr kan jag inte länka till Corren, synd! För de hade en mycket bra artikel om just projektet!Carina

Inga kommentarer: