lördag 26 maj 2012

Tillgänglighet - för alla


I dagens Corren fanns denna debattartikel, skriven av bland annat Linnea Darell (talare) och Mathias Sundin (till höger på nedre foto).

Bristande tillgänglighet är diskriminering, oavsett funktionsnedsättning. Folkpartiet anser att det behövs en förstärkning av diskrimineringslagen för att få igenom de förändringar som krävs i samhället.

Det man vinner på tillgänglighet för alla, och som nämns i artikeln, är att fler med funktionshinder kan arbeta. Att få en egen lön och kunna bidra med sin kompetens är viktigt för alla och då kan vi inte stänga ute en grupp personer från arbetsmarknaden.

Folkpartiet syns!
/Carina

Inga kommentarer: