onsdag 24 oktober 2012

Storsatsning på lärarnas arbetssituation

I går hade vi presskonferens, om våra satsningar på lärarna. För två veckor sedan hade vi också presskonferens om våra satsningar på lärarna i Linköpings Kommun.

Idag har Lärarnas Riksförbund oss som exempel, se deras Facebooksida!

Totalt satsar Linköpings Kommun närmare 80 miljoner kronor under budgetperioden 2013-2014.
1. Lärarnas kompetens
2. Läraryrkets attraktionskraft
3. Lärarnas arbetssituation genom
3a) att minska lärarnas administrativa arbetsbörda
3b) att förstärka elevhälsans stöd

Allians för Linköping för en utbildningspolitik som ger våra lärare bättre förutsättningar till undervisning, förberedelser och reflektion. Vi måste tillåta lärarna att prioriterna undervisning, lärande och kunskapsuppföljning!!

Allians för Linköping ser elevhälsan som en nyckelresurs för att ge elever goda möjligheter att lyckas i sin skolgång och lärarna möjlighet till att koncentrera sig på sin pedagogiska uppgift.

Genom alla dessa satsningar får skolorna bättre möjligheter att förbättra elevernas kunskapsresultat.

En nöjd politiker/Carina
Inga kommentarer: