fredag 10 juli 2009

Gymnasieintag

I tisdagens Corren den 7/7 visar man vilka gymnasieskolor som är mest populära och att de kommunala skolorna står sig i konkurrensen. De skolor som är mest populära är Folkunga (som är en kommunal friskola) och Katedralskolan, och de populära programmen är samhäll och natur.
Vi har idag 30% som går på fristående skolor, vilket är 23 procentenheter fler sedan år 2004. Och här är det, enligt artikeln, Realgymnasiet med it-programmet som har fått flest ansökningar.

Det finns även en faktaruta med i artikeln som visar på att vi har sex kommunala skolor och elva friskolor. Men vart tog landstingets skola (Vretagymnasiet) vägen?

Jag tycker att det är bra att kommunens skolor har fått konkurrens och att vi har fått nya huvudmän inom skolans värld. Eleven ska få möjlighet att kunna välja mellan olika huvudmän precis som när de väljer mellan olika program. Detta ökar viljan hos de kommunala skolorna att bli mer engagerade att få blivande gymnasieelever att söka till just deras skola och i förlängningen vinner våra ungdomar på detta.

Inom Folkpartiet har vi diskuterat hur mycket den kommunala verksamheten klarar av när nu antalet elever inom gymnasiet minskar. Partiet är positiv till friskolor och det är inte heller kommunen som ger tillstånd till nya friskolor, men vi inser att det kan bli problem.
Min åsikt är att konkurrens är bra och att de skolor som inte uppfyller elevernas önskemål kommer att på sikt försvinna. Våra ungdomar är duktiga på att berätta för sina syskon, bekanta och kompisar om en skola är bra eller inte. Om den skolan de valt kan ge dem det de vill ha och om de också får den hjälp de behöver så får skolan också bra reklam!
Jag hoppas att våra fristående skolor överlever den minskning som idag sker av elevantalet och att det om några år fortfarande finns ett urval för våra elever att välja på.

Jag har nu förhoppningsvis kunnat länka artikeln som jag skriver om! Min fortsatta läxa får nog bli att få in länkningen i artikeln också. Mmed regniga sommarhälsningar/Carina Boberg

Inga kommentarer: