tisdag 6 oktober 2009

Våra ungdomar som begår brott

Alliansen vill att föräldrarna ska ta sitt ansvar för barn som begår brott, se Corren.

Vi hade i går kväll, på vårt gruppmöte, en diskussion om detta. Och alla var eniga om att det behöver stramas upp, frågan var mer om bötesbeloppet.

Jag sitter i Barn- och Ungdomsnämnden och där har vi möjlighet att vitesförlägga föräldrar till elever som inte kommer till skolan.

Jag tror att den parallellen kan man även dra till detta, med att begå brott - är föräldrarna delaktiga i processen att få sitt barn tillbaks till skolan så avvaktar nämnden med viteskravet. Sker inget samarbete med föräldrarna kan man utdöma vite, eller böter som alliansen nu lägger fram.

Jag anser att vi föräldrar har en viktig roll och att vi måste ta vårt ansvar. Men vi ska inte motarbeta familjer som på olika sätt försöka lösa problemet med skolk och brott, utan där ska vi ex. via Råd och Stöd (utförare till Socialförvaltningen) samarbeta för att få med hela familjen.

För ställa krav på föräldrar måste vi göra, för vem ska annars stå upp för våra barn och ungdomar?/Carina

4 kommentarer:

Reza sa...

Roligt att vi båda trycker hårt för föräldranas ansvar! Jag tycker också att vi föräldrar måste ta större ansvar för våra ungdomar. Det har blivit nån typ trend att man blir "kompis" med sina barn och låter dem ta ansvar för sina liv. Det måste finnas klara gränser för var man ska vara förälder och var man ska vara kompis...

Carina Boberg sa...

Tack Reza för kommentaren, bra att vi nu är två som jobbar för detta. Plus alla andra från Fp....
Carina

Alex sa...

Är den här modellen verkligen förenlig med Europakonventionen? Är verkligen en förälder ansvarig för en annan individs brott, såvida föräldern inte uppträtt vårdslöst?

Och är den förenlig med liberalismen? Är det individen eller familjen som är samhällets fundament?

För mig så låter det här bara som konservativa floskler, förslaget tycks enbart gå ut på att ni politiker ska slippa ta ansvar för det samhälle ni byggt upp. Ni vill inte ta ansvar för brottsligheten och flyttar sålunda över ansvaret på föräldrar som själva ofta behöver stöd.

Jag förstår inte hur man kan kräva att föräldrar som ofta en svår situation med arbetslöshet, missbruk och dålig kontakt med samhället ska ställas ansvariga för sina barns brottslighet. Hur skulle det hjälpa?


Typisk bortskämd, verklighetsfrånvänd medelklass att driva sådana här idiotier...

Carina Boberg sa...

Hej Alex
Jag är själv förälder och jag anser att jag måste ta ansvar för vad mina barn gör.
Det är inte mina myndiga barn det handlar om utan de yngre....
och du som förälder har redan idag ansvar för dina barn.
Tyvärr så fungerar inte samhället idag som det kanske gjorde förr, då fler generationer hjälpte till med barnuppfostran. Då behövs det en påminnelse till föräldrar att de fortfarande har ansvar för sina yngre telningar för tyvärr har vi föräldrar som abdikerar från sitt ansvar.

Sedan ska självklart samhället så långt som möjlig hjälpa en familj som av olika skäl inte själva reder ut situationer. I Linköping har vi Råd och Stöd som kan hjälpa till.
Mvh Carina