fredag 6 november 2009

Näringsliv - viktigt för kommunen

I onsdags var jag på företagsbesök hos Servistik och idag var jag på seminarie som NuLink arrangerade med företagare, tjänstemän och politiker.

För mig som är mer van vid mjuka frågor så är det nyttigt att vara ute på dessa besök och träffa företagare. Men idag kunde jag inte låta bli att vara lite uppfostrande - många antar, och i detta fall en företagare från träffen idag, att alla politiker är bara politiker.

Tror du det också?

Jag är fritidspolitiker, ca 95 % av oss politiker i kommunen är detta. Och många av oss är egna företagare... och är man anställd så har man en arbetserfarenhet.....

Företagarna har önskemål och vill att vi politiker lyssnar. Många önskemål är rimliga och det finns en hel del att göra inom kommunen.

Enligt SCB så är det två områden som vi bör jobba med och som också ger resultat
* Inställning till företagande
* Service


Från Servistik har jag med mig denna önskelista:
* Skapa fördelar för företag - gynna era kunder
* Lägre markpriser och förtur (låt inte andra kommuners företag gå före)
* Skalbara hyreskostnader, anpassa betalningsförmågan vartefter man får företaget på fötter
* Påverka nätverk - byta kunskaper med varandra, hitta andra intressenter
* Infrastrukturen, låt det inte bli långbänk vid viktiga vägbyggen
* Skapa stabil näringslivspolitik med långsiktiga målsättningar
* Se logistikmöjligheter även i denna kommun, inte bara Finspång och Mjölby - Demografiskt Center
* Dra nytta av kommunens relationer med Kina, hela Asien

Intressant och matnyttigt!/Carina, kandidat 2010

Inga kommentarer: