tisdag 19 januari 2010

Demokrati är att gemensamt utarbeta kommunens mål och strategier

I dag på Kommunstyrelsen avslog S, MP och V ärende 8, Tidplan och uppdrag Strategisk plan och målarbete inför 2011.

Anledningen är att de inte vill ha gemensammma mål för kommunen utan de vill styra upp allt målarbete med sitt Visionsprogram......

Jag har nu suttit som ordförande i Mål- och utvärderingsutskottet i tre år, och har även skrivit om det tidigare.

Det som jag lade ner mycket arbete på i början var att tillsammans med ledamöter från KS, totalt 6 partier, få fram mål som vi gemensamt kunde stå bakom. Och det gjorde vi, till stor del... men det fanns sedan lite ändringar i texten som lades fram på KF och det blev inte ett enhälligt beslut.

Jag trodde då i min enfald att det berodde på att de inte gick med på alla ändringsförslag... men så var det inte.

Om S vinner valet så kommer de, precis som vi Alliansen gjorde, sätta ihop ett eget Visionsprogram. MEN där kommer även de mål finnas som ska gälla för kommunen...... inget utskottsarbete, ingen demokrati!

Jag förstår mig inte på detta/Carina

Inga kommentarer: