onsdag 13 januari 2010

Kvotering är aldrig lösningen

Så skriver Correns ledare idag. Och det stämmer, vilket Folkpartiet nu har ändrat på!

Tobias Krantz, högskole- och forskningsminister, skriver

"Den högre utbildningen ska vara stark, oberoende och i allt väsentligt styras av ett renodlat kunskapsideal."

Med andra ord så ska man komma in på en utbildning på sina meriter och inget annat.

På Linköpings Universitet används inte könskvotering längre och en av anledningarna att man gjorde ändringen var svårigheten att vara laglydig. Den ena lagen uppmanade till positiv särbehandling och den andra till att inte diskriminera.

Trots det är det är fler kvinnor i den akademiska världen så är det fortfarande män som blir professorer.....?

I Linköpings Tidning finns artikeln om "Ny tågdoktor ökar punktligheten på spåren" (tyvärr kan jag inte länka till den). Linköpings Universitet ska tillsammans med Banverket och Vinnova upprätta en helt ny tjänst doktorandtjänst med målet att öka tågens punktlighet på banverkets riksnät.

Vad skönt.... då vet vi nu att den person som är bäst lämpad får denna tjänst!

Läs även Seveds blogg, Amanda, Runos blogg , Mikael och Per

Inga kommentarer: