söndag 16 maj 2010

Besök inne på Prästtomta skjutfältJag gjorde i går ett besök i Linköpings norra skogsbygd och jag lovade komma med ett nytt inlägg om vår resa in till själva skjutfältet.

Mycket intressant! OM NI INTE SER SÅ KAN JAG SKICKA FILEN!

Området ligger norr om Ljungsbro/Ljung. Om ni har en vanlig karta över Linköpings kommun, så rikta in er på orterna Bjärka, Gottorp, Mörstorp och Prästtomta. Dessa finns antingen inringade eller markerade med tejp på kartan ovan.

Det röda är den mark som Fortifikationsverket vill köpa in från Sveaskog, för att Försvaret ska kunna vara mer ostörda. Att detta påverkar 40 hushåll berör tydligen inte Skaraborgs regemente.

Konstigt - att regemente har så olika demokratiska principer - borde vara en fråga för riksdagsledamöterna!
Om det fungera med information till allmänheten i norra Sverige (Boden) så varför fungerar det inte här?


Nu ska jag återkomma till resan!

Det var lite som att resa i östeuropa efter kriget. Helt öde, åkermark som inte odlas och ruiner efter gamla hus. Inget folk som är ute i skogen även om bommen denna dag var öppen och det var fritt fram!

Men varken jag eller de boende i det röda området är kritiska till det område som finns idag, utan till det nya. Så jag inriktar mig på de boende som bott på gamla skjutfältet och som idag bor inom det kommande (??) området.

Det finns i röda området nr 5 en gård som heter Haraldsberg (ser ut som en liten udde).
Här bor familjen Larsson/Sjögren - Larsson. Mannen i huset (som förresten är min f.d. elev!) har föräldrar som fått lämna sin gård till försvaret (i närheten av Prästtomta). Ska nu hans barn också behöva lämna området?

Nere vid Gottorp, i det nedre högra hörnet, finns familjen Sjöberg som jag skrev om i går. Tösen som håller i hästen, är en nuvarande elev på skolan!
Deras gård kommer bli helt inringad, från alla håll, är det en värdig vardag för våra barn?

Om ni vill åka dit, kan rekommendera det, så kolla bara först om det är några övningar!
Kan vara lite tråkigt att ha packat utflyktskorgen för att åka till en av de fina sjöarna som finns i området eller varför inte besöka "Fornborg" inom Motala kommun väster om Lickasjön, och så kommer ni inte för bommen är nedfälld!

Fick se många skyltar på min resa...det var de gamla gårdsnamnen som fanns kvar....men inga hus, bara grunder!

Släkten Magdesjö, har haft en elev som heter det, har tydligen sina anor från detta område! Om du ser den blåa lappen på vänster sida, den fjärde, så har ni sjön till höger om den.

Vilka minnen det finns hos alla som tidigare bott inom detta område! Hoppas att någon kan ta sig tid till att skriva ner deras historia, för den generationen finns inte kvar så länge till.

Hoppas att ingen behöver skriva ner historien för de personer som idag bor inom det röda området!

Undra om artikeln finns i Corren i morgon?/Carina

PS Annika hörde av sig...kommer på onsdag! DS

Inga kommentarer: