lördag 22 maj 2010

Försvaret tillbakavisar skjutfältskritiken!"Försvarsmakten vidhåller att Linköpings kommun fått chansen att yttra sig om den planerade utvidgningen av Prästtomta skjutfält.
I går berättade Corren att flera mindre gårdar hamnar mitt i ett skjutfält när P4:s övningsområde vid Kvarn utvidgas.
Linköpings kommun hävdade att de inte fått yttra sig i ärendet, men enligt Försvarsmakten har handlingarna skickats både till Motala och Linköpings kommuner den 12 juni 2006, men endast Motala yttrade sig över planerna.
Försvarsmakten upprepar också sin ståndpunkt att det inte bor några människor i större delen av området trots att det finns fyrtiotal hus där." (Per Olsson, Corren)

Journalisten Annika Ekstedt som samtalar med familjen Sjöberg och med hästen Frej

Boendegruppen i Ljung har en lista över alla boende i området, både permanentboende och sommarstugor - människor bor i området!

Listan från 2009 visar på permanentboende i:
Solliden (6 personer), Perstorp (2), Torget (2), Haraldsberg (4),
Västra Klasbäck (6), Olstorp (2), Östra Klasbäck (1), Fallbron (6), Sibborp (4), Hagen (2), Södra Mörtstorp (2), Norra Mörtstorp (2), Nebo Missionshus (2), Strandsborg (2), Granvik (4), Skogsvik (4), Björkvik (3), Älshult (1),
Stefansberg (4)
Av dessa är det många barn.

Sommarboende:
Fallet (3), Branten (2), Lövingsberg (2), Svensberg (4), Västra Klasbäck 2 (3), Grönkulla (2), Brostugan (2), Karshult (2), Jonsbo (3)

Denna lista består också av boende som nu kommer att hamna vid den nya gränsen: både permanent och sommarboende - ca 10 personer (viss reservation - kan finnas någon gård som hamnat fel och gårdar som jag missat!) Listan har ändrats under året och det finns boende som gruppen inte alls har skrivits upp på denna lista, men som nu kommer att få gräns mot nya området.

Enligt P4 finns inte dessa personer.
I ett tidigare inlägg finns en karta med - om ni ser de röda inringade områdena så är det bara det till höger, de två översta 1+2, som inte (enligt denna lista) har boende!

Med andra ord så är större delen av området, som nu diskuteras, bebott.

Länstyrelsen har varit tvungen att gå in och försvara de boendes ägor, för enligt Sveaskog fanns det ingen privatköpt mark. Vad är detta?

Randi, en av dem i gruppen, har räknat på hur många procent av skjutfältet som ligger/kommer att ligga i Linköpings kommun.

I dag är skjutfältet ca 7 400 ha, varav 2 700 ha (36%) i Linköpings kommun.
Efter den 23/6 (om beslutet går igenom) så kommer skjutfältet att bli ca 8 400 ha, varav 3 600 ha (43%) i Linköpings kommun.


Jag som är mattelärare älskar siffror - så om jag fortsätter uträkningen så blir ökningen av marken 33% inom Linköpings kommun!
(3 600 - 2 700 = 900. 900 delat med 2 700 = 1/3 = 33 %)

Jag har inte scannat in artikeln från i går, så jag skriver av det som kommunen sa i gårdagens artikel.

"Diarer är nu genomletade och enligt Demirok handlar det inte om att någon gjort en tabbe och missat hela saken.
- Vi hittar ingen sådan remiss på garnisonsplanen i någon av kommunernas diarier. Försvaret ha inte skickat den, säger han."


Det är kanske dags för Skaraborgsregementet att komma hit på besök?/Carina

Inga kommentarer: