måndag 31 maj 2010

Diskussion om dem som kommit för långt ifrån arbetsmarknaden

I dagens Corren får två röster göra sig hörda om dagens sjukvårdsreform. En moderat och en socialdemokrat.

Men det är den politiska ledarkommentaren jag kommer ta upp här
"Låt oss alla enas om att en reform var nödvändig och en återgång inte är aktuell, Sedan kan vi initiera en debatt om hur vi skall komma till rätta med de brister som fortfarande återstår."

Mycket klokt sagt, lätt att man hamnar i en diskussion: vi gjorde rätt och ni gjorde fel!

Jag har skrivit förut om KoopS, TänkOm och Linköpings Samordningsförbundet.
De hjälper dem som har kommit för långt från arbetsmarknaden... varför tittar vi inte på vad vi kan göra mer?

Jobbtorget i Linköping samarbetar med bland annat KoopS, men där har styrelsen åsikten att praktiktiden på tre månader är för kort. Jag har också ställt den frågan till jobbtorget. För alla är inte klara för att gå ut på den "normala" arbetsmarknaden efter så kort tid, kan behövas upp till 6 månader eller mer.

När TänkOm och även KoopS startade för ca 2 år sedan, hade de problem att få folk...arbetsförmedlingen hade inga personer att skicka!
Och det är här problemet ligger - samarbeta måste ske mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, vilket man idag gör i Linköping (har iallafall blivit bättre).

Det är en katastrof att förlora pengar vid övergång mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, ingen ska behöva göra det.
Det är en katastrof att 1/3 har behövt gå till arbetsförmedlingen för att bli prövade mot arbetsmarknaden och sedan bli sjukskrivna igen.

Jag hade velat ha mer förberedelser innan detta stora reformarbete. Det som nu har skett är att folk kommit i kläm, och jag beklagar detta.

Men samtidigt har vi 2/3 som nu är kvar på Arbetsförmedlingen, och sköter de sitt jobb (som de ska!) så har vi 35 000 (enligt Corren) personer som får stöd att komma tillbaks till arbetslivet.

Kanske inte 100% arbetstid men 100% av sin arbetsförmåga, och det är viktigt!

En långtidsarbetslös person eller en långtidssjukskriven person kan inte komma tillbaks till arbetsmarknaden på samma sätt som en som varit borta en kortare tid. Detta är problemet och där behöver vi alla hjälpas åt, oavsett på vilken sida man står.

Kära Edina, du är helgullig!/Carina

Inga kommentarer: