fredag 11 juni 2010

Ökat valdeltagande

Vi är alla överens, över blockgränserna, att vi behöver öka valdeltagande!

Socialdemokraterna hade på senaste kommunfullmäktige sin motion "Ökat valdeltagande i allmänna val" uppe.
Vi i Folkpartiet stöttade våra ledamöter i valnämnden när de sa nej till att genomföra förtidsröstning på gymnasieskolorna i kommunen.

Gymnasieskolorna är inte en allmän plats där alla har tillträde och rekommenderas inte av Valmyndigheten som vallokal.

Men...under debatten...som stundtals var tuff....så lyssnade jag!
Som ordförande i Mål-och Utvärderingsutskottet måste jag reagera mot den tröghet som jag uppfattade i diskussionen. Så jag gick upp!

Jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter med detta arbete, som Socialdemokraterna har startat.
Det finns mobila vallokaler som kan ställas utanför gymnasieskolorna under en vecka -för att få våra elever att gå och rösta.

Nackdelen med dagens åldersgräns är att alla som nu går i åk 2 inte får rösta, eftersom du måste ha fyllt 18 den dag som valet är.

Vi har många vallokaler, 14 stycken, och vid förra valet så fanns det även mobila vallokaler utanför arbetsplatser.
Nu var det dålig uppslutning vid dessa - men det kan bero på informationen också.
Plus att de som skulle rösta hade glömt att ta med sig röstkort - men det kom fram under debatten att det hade andra kommuner löst - så då kan vi det också!

I dagens samhälle, med teknisk utveckling och tillgång till Internet, så ska inte brist på röstkort eller möjligheter till att rösta sätta krokben, varken för den yngre förstagångsväljaren, för de som yrkesverksamma eller för de som bor på servicehus.

Folkpartiet har lagt en motion om E-röstning - Lennart Bergren skriver "Deltagande i val och omröstningarna blir lägre och lägre. Oro över minskat intresse för politik är utbrett över hela EU-området och demokratiutveckling och elektronisk röstning diskuteras i internationella sammanhang."

Vi måste i alla partier, se över denna fråga och jag hoppas på större flexiblitet i valnämnden till nästa val!

Läs även Nickes inlägg!

En som alltid ha röstat...men har aldrig fyllt myndig (var 19 år när det ändrades till 18 :(

Rösta på mig/Carina

2 kommentarer:

Richard "Nicke" Bremer sa...

Vi rör oss i samma riktning i vart fall, det går också att göra olika tolkningar av vad Valmyndigheten anger. Jag hoppas att vi i valet 2014 har ett annat och gemensamt sätt att se på saken.

Jag är glad över att det finns öppningar och att detta inte är en blockfråga fullt ut, för det finns inget skäl till. Jag tror mer det handlar om modernitet.

Möjligheten till e-röstning tror jag måste få en nationell lösning. Den kräver omsorgsfull utredning, men är vinte på något sätt oviktig eller olöslig.

Carina Boberg sa...

Tack Nicke och vi får se fram mot valet 2014

Mvh Carina