fredag 13 augusti 2010

Arbetsmiljö på skolan

På min skola måste vi ständigt se över vår arbetsmiljö. Vi arbetar med djur och maskiner vilket gör att både personal och elever är extra utsatta!

Speciellt i den näringen som lantbruket/skogsbruk representerar. Av de dödsfall som sker i Sverige är 20% från jord/skog, trots att näringen endast står för 2% av den totala marknaden. Inte bra siffror!

Men det är ju inte bara de "hårda" frågorna vi måste jobba med, utan de mjuka också!

Regeringen satsar nu 40 miljoner på arbetet mot mobbing i skolorna.

Det är viktigt med vuxna i skolan, både personal och föräldrar/Carina

Inga kommentarer: