måndag 29 augusti 2011

Första spadtaget för den nya fotbollsarenan

Vilken tur vi hade med vädret! Slutade regna precis lagom till talen och till alla spadtag som togs...ja, jag blev lerig om fötterna....

Mitt tal:
Första spadtaget ska bli många spadtag…. ….av oss alla som är samlade här!
Vi ska tillsammans gräva oss fram till 2013 års EM i damfotboll! Och att då börja här på plats, med varsin spade, visar på det samarbete som vi har och kommer att ha med denna fotbollsarena.

Arenan är startskottet för många förändringar inne i Linköpings City, med tanke på Folkungavallen, men även för Kallerstads område.
Närheten till Cloetta Center och nya Resecentrum gör att detta område kommer att bli ett attraktivt idrottsområde, men även en attraktiv stadsdel för handel och besöksnäring. Näringslivet blomstrar när vi får fotbollsglada personer till vår kommun för de ska förhoppningsvis både sova och äta mat på våra hotell och restauranger…...

Kommunens vision för idrott i Linköping är att genom samverkan skapa förutsättningar för att Linköping ska bli Sveriges idrottskommun år 2015.

För att uppnå denna vision krävs satsningar på flera områden från kommunens sida – bland annat denna fina fotbollsarena som nu ska byggas! Men innehållet – alla övningspass och matcher, det står ni för!

Kommunen vill stärka både bredd- och elitidrotten – även om vi idag har inriktningen på EM damfotboll. Andra satsningar som vi har i kommunen är ex. en ny ridanläggning och en ny simhall. Men också att vi nu har fotboll för sig och friidrott för sig, genom den nya arenan vid Universitetet. Detta möjliggör för fler aktiviteter inom båda idrotterna.

Kommunen har inte ensam ansvaret för idrottssektorn utan detta kräver ett samarbete med andra aktörer. Som idag - när vi tillsammans med Linköpings Fotbolls Club startar förberedelserna för det stora evenemang som kommer att gå av stapeln 2013.
Men arenan kommer inte att stå tom efter denna tävling utan vi kommer att fortsätta spela många matcher, både tjejer och killar!. Med andra ord - En ljus framtid för Linköpings fotbollsföreningar och för deras publik.

Ett samarbete mellan LFC och BOTRYGG har pågått under en längre tid och detta samarbete kommer att fortsätta även under och efter arenans färdigställande.
Men vad ska arenan heta? Jag har inget svar idag utan ser med stor förväntan fram mot det - Vi måste ju ha något kvar till vintern….

Ett stort grattis till er alla från mig som idrottsråd för Linköpings kommun


Inga kommentarer: