fredag 26 augusti 2011

Gemensamma läsårstider för gymnasiet

Inom Östsam finns en politisk arbetsgrupp, L15, där alla kommuner i Östergötland + Tranås + Landstinget (för gymnasieutbildning) finns med.

En följetong har varit gemensamma läsårstider, allt för att underlätta för kollektivtrafiken, semestrar mm. Vid junimötet meddelade ordförande att någon överenskommelse inte kan göras och utgick då från att läsåret ska innehålla 40 veckor och att v. 44 ska bli en skolvecka för våra elever.

Linköping har i flera fall hängts ut, både politiker och tjänstemän...obefogat anser jag. Mitt förslag var att använda 41 veckor och att v. 44 är lovvecka för eleverna.

Och nu har tjänstemännen fått fram ett underlag....där vi i den politiska arbetsgruppen gick bet...eller vad det nu var..för flera kommuner tyckte som vi i Linköping.... att vi kan använda 41 veckor och att v. 44 ska vara skolfri för våra elever

Jag har t.o.m. blivit beskylld för att komma med ett olagligt förslag...använda 41 veckor till läsåret....hmmm
SKL har nu blivit uppmärksammad på detta, via tjänstemännen; Att det ska tydliggöras att det avser det minst antal veckor som läsåret får begränsas till

Det som kommunerna nu ska ta beslut om, var och en för sig......för i Östsam:s L15 blir det inget beslut........är:
* Läsåret ska avslutas veckan innan midsommarveckan
* Vecka 44 ligger kvar som lovvecka för eleverna


Dessutom är utgångspunkten att detta ska gälla fortsättningsvis!

Känns rätt bra nu!/Carina


Inga kommentarer: