tisdag 29 januari 2013

Industridag den 26 november 2013


Igår var jag, som skolpolitiker och lyssnade på Elisabeth Nilsson, landshövdning i Östergötland. Som det står, på fotot, var detta en Kick-off tillfälle för alla som i vårt län på något sätt kommer i kontakt med skola

Projektet Industridag är ett samarbete mellan Lässtyrelsen i Östergötland, regionens industriföretag, Östsam, högstadie- och gymnasieskolor, Universitetet, arbetsgivar- och fackliga organisationer samt Industrikompetens.

I Linköpings Tidning, den 24/1 (kan tyvärr inte länka till den) så skriver de om den första Kick-off-träffen. Då var det verksamheter inom regionens näringsliv och kommunen. Även ordförande från kommunernas kommunstyrelse, från Linköping då Paul Lindvall.

Syftet med dagen är att visa på industrins betydelse för Östergötland och skapa högre grad av samverkan mellan industri, skola och beslutsfattare.

Självklart ska vi vara med på detta! Mycket bra initiativ från Elisabeth.

Mål
1. Att visa industrin i Östergötland som en utvecklande och utmanande framtidsbranch genom att
* visa på vilket sätt industrin behöver skolan och ungdomarna
* visa på intressanta, spännande och utvecklande arbete inom industrin
2. Väcka intresse för tekniska utbildningar och för arbete inom industrin hos elever och föräldrar (bland annat genom  Arbetets Museum)
3. Öka kunskapen om industrin hos skolpolitiker, skolledare, lärare och föräldrar för att därigenom öka kunskapen om industrin hos eleverna (gillar att de tar med föräldrarna!)

Initiativet ska visa världsledande företag genom att levandegöra enskilda individer, sammanföra industri med skolan och beslutsfattarna och skapa en utställning med Arbetets museum

Så det blir både Industridag och utställning (idag namnet Mismatch) den 26 november, så boka in denna dag redan nu i era almanackor!

Information om industrin, från en av föreläsarna

Internationellt
Sverige i topp bland EU-15 pga den tillverkande industrin produktivitetstillväxt

Unikt i EU att antalet jobb under perioden 1993-2010 ökat om man inkluderar både sysselsatta i industrin och tjänster direkt kopplade till tillverkningsindustrin

Nationellt 1993-2010

Tillverkande industrin (30% av vår ekonomi) har en årlig produktivitetsökning med 5,7%

Tillväxten i den lokala ekonomin (40% av vår ekonomi)) ligger i linje med övriga EU-länders tillväxt, 2,3%

Tillväxten i offentliga sektorn (30% av vår ekonomi) ligger under perioden runt 0%

Andelen anställda i tillverkande industri (SME) i Sverige har under perioden ökat

Regionalt Östergötland

Tillverkningsindustrin i E-län sysselsätter direkt 17% av befolkningen, riksnittet ligger på 15%

Antalet tillverkande SME i länet speglar genomsnittet i riket .

Jämfört med andra liknande regioner har Östergötland haft klart sämre branschutveckling vad gäller sysselsättning och löneutveckling
Vi har mycket att lära oss i vårt län! För vi har brist på arbetskraft. för många arbetslösa med fel kompetens plus minskade årskullar just nu i gymnasieåldern (2030 är vi tillbaks i gamla siffror).

Kan vi, med hjälp av denna dag, visa våra elever att industrisektorn inte är smutsig/tung/tråkig/oflexibel/ej internationell mm så har vi vunnit mycket!


/CarinaInga kommentarer: