fredag 12 april 2013

Etablering i Utveckling 2015

I onsdags var det pessträff på Länsstyrelsen med Elisabeth Nilsson, Landshövding i Östergötland. Då gick vi igenom Länsrapporten 2012, som beskriver utgångsläget vid tecknandet av den regionala överenskommelsen, Etablering i Utveckling 2015.
Varje år ska det nu komma en ny rapport, totalt blir det 4 stycken, med en rapportering om hur det ser ut i länet.

Samma dag var denna debattartikel inne i Corren och vi som har skrivit den sitter på uppdrag i Integrationsrådet.

Integrationsrådet är en ledningsgrupp för den regionala samverkan. I ledningsgruppen sitter representanter från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Landstinget i Östergötland, Regionförbundet Östsam, Kinda kommun, Linköpings kkommun, Motala kommun, Norrköpings kommun och Länsstyrelsen. Gruppen leds av länets landshövding, Elisabeth Nilsson.

Syftet med ledningsgruppen är att på strategisk nivå diskutera och komma överens om insatser utifrån denna överenskommelse - Etablering i utveckling 2015, en regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland

I ledningsgruppen lyfts utvecklingsbehov, problem och gemensamma utmaningar i mottagande av nyanlända. De som sitter i ledningsgruppen ska ha mandat att föra frågan vidare i sin egen organsiation.

Våra uppgifter är:
* Initiera gemensamma insatser och projekt utifrån överenskommelsens mål
* Sprida kunskap och förankra initiativ och resultat till undertecknande parter
* Samråda med andra aktörer i offentlig, privat och idéburen sektor
* Årligen följa upp överenskommelsen och genomförda insatser

Undertecknande parter är alla kommuner i Östergötland, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Östsam, Landstinget och Länsstyrelsen

Fram till 2015 så är det dessa områden som vi fokuseras oss på:
Utbildning och praktik, Boende, Samhällsliv, Hälsa samt Barn och Unga

I Östsam och i alla kommuner har vi nu tagit beslut om permanent regional verksamhet av "Samhällsorientering på modersmål". Detta har under två år bedrivits som en försöksverksamhet men i februari 2012 så tog Linköpings kommun/Bildningsnämnden beslut om att det ska bli permanent - i linje med den överskommelse vi nu har med Länsstyrelsen.

Carina

Inga kommentarer: