torsdag 11 april 2013

"Släpp loss Ljunkans potential"

Ett svar på ett inlägg i Corren, från S, kommer här!

Vill berätta lite om deras 8-punktsprogram och det passar bättre här på bloggen tyckte jag. 

Motionärerna föreslår ett utvecklingsarbete med följande innehåll, kortfattat

1. ALG får en tydlig företagarprofil
2. Idrottsprofilen på ALG utvecklas
3. ALG öppnas för andra verksamheter på helg- och kvällstid
4. En blandad skola behålls med både högskole- och yrlesförberedande program
5. Uppdrag att utreda en resursfördelningsmodell för gymnasieskolan som tar hänsyn till elevernas tidigare studieprestationer och studiebakgrund
6. Tillsammans med kommunstyrelsens personalutskott ta fram ett nytt förslag på ett omställningsprogram för ALG
7. Förläggning av ytterligare vuxenutbildning till ALG
8. Utöka yrkeslärarnas möjlighet till fortbildning

Det som blev besvarat var:
1, 4, 6 och 7

Det som blev bifallet var:
2 och 5

Det som blev avslaget var:
3 och 8

Totalt sett så blev det bara avslag på TVÅ av ÅTTA punkter!

Om vi då går tillbaks till debattartikeln, släpp loss Ljunkans potential!

Punkt 3, Redan 2009 avslogs en motion med liknande förslag. Vårt svar är fortfarande att de resurser som krävs för att öppna fler delar än vad som finns idag, inte finns i vår budget.

Budget för S är att " inom ram" ge Kultur- och Fritidsnämnden och Bildningsnämnden ett uppdrag där vi tillsammans ska inleda planering för att göra ALG till ett ungdomskulturellt centrum.
"Centret ska innehålla möteslokaler, aktiva föreningar, konstutställningar, dansuppvisningar och föreläsningar samt vara en mötespunkt där ungdomar kan träffas på sin fritid och ges möjlighet til att utöva och prova på fritidsaktiviteter"

Punkt 8, När det gäller fortbildning så kan inte nämnden påverka antalet platsr i forskarskolan/Universitet, och vi har inte heller egna resurser att fortbilda lärare

Ärendet och motionen från handling den 14/6 2012 hittar du här under och gå sedan i under ärende 12

Carina

Inga kommentarer: