måndag 1 juli 2013

B-körkort även inom Bygg- och Anläggningsprogrammet

Till Folkpartiets Landsmöte har jag skrivit en motion som handlar om att elever på  Bygg- och Anläggningsprogrammet ska kunna ta B-körkort.

Lite historia först;
Vid GY11- reformen försvann möjligheten för inriktningen Anläggningsfordon att ta B-körkort, vilket de kunde innan GY11. Idag har bara Fordons- och Transportprogrammet tillåtelse från Transportstyrelsen att utfärda B-körkort.

Maskinentreprenörerna och Branschens Yrkesnämnd tyckte detta var dåligt, vilket ledde till att de skrev brev till både Utbildningsdepartementet och till Transportstyrelsen.
De fick ingen respons så då blev jag (bl.a)inkopplad för att som folkpartist lyfta denna fråga till riks och till partiet.

I min motion skriver jag att Skolverket inte har några synpunkter på var utbildningen av B-körkort sker utan det är Transportstyrelsen som nekar elever på Bygg- och Anläggningsfordon denna möjlighet.
Och jag uppmanar i min motion "Att återinföra möjligheten att kunna ta B-körkort på inriktningen Anläggningsfordon på Bygg- och Anläggningsprogrammet"

Varför är denna fråga så viktig för mig?
Dels är det en yrkesutbildning som fått oväntade begränsningar från Transportstyrelsen via GY11, och det vill vi inte ha!
Dels är det en arbetsmarknad som behöver arbetskraft som kan köra tyngre maskinfordon på byggen och anläggningsarbete.

Det är Bygg- och Anläggningsporogrammet som har dessa elever och då ska de också kunna utfärda B-körkort! Vi ska inte stoppa det behov som arbetsmarknaden har.

Regeringen har nu tagit tag i detta!
Det mail som jag fick via branschen säger så här:
 
Från Regeringskansliet/Elin Boberg

Hej!
Jag vill med detta mail uppmärksamma er på ett beslut som regeringen har fattat idag.

Transportstyrelsen har till skillnad från Skolverket tolkat styrdokumenten för gymnasieskolan som om det enbart är på fordons- och transportprogrammet som det får bedrivas körkortsutbildning inom ramen för gymnasieskolan.

För er kännedom har regeringen idag fattat beslut för att möjliggöra för de skolor som har inriktningen anläggningsfordon att inom ramen för utbildningen göra det möjligt för eleverna att få övningsköra med personbil och i övrigt få kunskaper som motsvarar kraven för körkortsbehörighet B. Skolverket får i uppdrag att, i samråd med Transportstyrelsen, göra nödvändiga förändringar i styrdokumenten för bygg- och anläggningsprogrammet.

 Skolverket ska rapportera uppdraget senast den 30 september
 
Det är bara att gratulera våra ungdomar och branschen, som nu kommer att ha arbetskraft till det stora bygget med Ostlänken!


Inga kommentarer: