fredag 24 juli 2009

USA - korruption och välfärd

I USA har man idag gripit flera personer för korruption. På TV4 kan man se reportaget där man under flera år utrett New Jersey och den korruption som skett på hög nivå. Både tjänstemän, politiker, religiösa ledare är inblandade, bl.a har man utnyttjat personer med dålig ekonomi och övertalat dem att sälja sin ena njure. Det som givaren har fått är 10 000 dollar (mycket pengar för en fattig) men sedan har njuren sålts vidare för 160 000 dollar.
Jag tycker att FBI har gjort ett bra arbete och hoppas på fler avslöjande.

Man kan läsa i dagens Corren om välfärdssystemet i USA och Obamas översyn av sjukvården. Dels i en artikel dels i ledare.
USA har idag en dyr sjukvård + att många invånare inte alls har någon sjukvårdförsäkring. Så många som 46 miljoner som saknar sjukförsäkring - ca 5 gånger Sveriges befolkning....
Problemen för Obama är
* utbredd skräck för socialism hos amerikanen där man ser Europas modell som att man accepterar principen till var och en efter behov och från var och en efter förmåga
* att han inte kan föreslå höjda skatter för höginkomsttagare för då tappar man röster och riskerar att republikanerna vinner nästa val
* att medelklassväljarna, som har stora kostnader för den egna sjukvården, inte är intresserade av att betala räkningarna för den svagare gruppen
* försäkringsbolag och facket har en stark marknad med förmånliga paketerbjudande vilket gör att företagarna får skattereduktion om de erbjuder sina anställda sjukförsäkring

Som folkpartist anser jag att det behövs ett skyddsnät för individen, men inser också att Obama har en svår uppgift framför sig.
Jag håller tummarna och fortsätter följa USA i media/Carina

Inga kommentarer: