söndag 27 september 2009

Min morfar var invandrare

Jag har varit nostalgisk i helgen, har gått igenom fotoalbum efter mina föräldrar!
Det var många album och många fina kort, men även en del viktiga papper som jag nu har tittat närmare på.

Jag vet att min morfar föddes i USA och att han sedan kom hem hit till Sverige som ungdom. Men att det var en byråkrati redan på den tiden visste jag inte! Ni ska nu få del av lite historia från min morfars väg tillbaka till Sverige......

Min morfar föddes i Chicago den 7 november 1890. Han döptes den 26 april 1891 till Gilbert, i Chicago. På dopattesten, som är skriven på svenska, finns en stämpel som det står Swedish Ev. Luth. Zion Church, Chicago. Ill (guldstämpel!)

Den 26 Mars 1904 finns det ett flyttningsbetyg (för ensam person), på svenska och som är stämplad "Företett i poliskammaren i Göteborg den 21 april 1900 vid utvandring". Och detta är nog i dagsläget lite frågetecken, för det verkar som hans familj varit hemma till Sverige en vända...

Vi går vidare till det som är mest intressant, "åberopande eder skrivelse den 1 sept. har Kungl. Utrikesdepartementet äran härmed återställa Edert pass oviserat då den föregående viseringen utställd å sex månader enligt nu gällande passbestämmelser utan förnyelser berättigar till vistelse i Sverige tillsvidare. Stockholm den 6 sept. 1920"

Min mor har sparat dessa papper + två pass (och de är stora!) som är utställda på min morfar.
Det ena passet har flera (totalt 10 st)stämplar daterade 15 dec 1919, då min morfar flyttade till Sverige. Detta pass har två klipp, där man dels har förstört en stämpel från USA dels hans namnteckning.

Det andra passet, fortfarande från USA, är daterat 1921 och där det finns en ut/inresestämpel 1922.... undra om han var svensk medborgare när han gick bort?

Dessa papper kommer alla att scannas in, vågar knappt röra dem..../Carina som är mer insatt i båda mina föräldrars tidigare liv

Inga kommentarer: