måndag 23 november 2009

Ingen tredelad föräldraförsäkring

Jag är glad för det beskedet!

Och en del är det inte, men så är det inom Folkpartiet - högt i taket och stor respekt för varandras åsikter.

Jag har alltid varit tveksam till att vi politiker ska styra hur en familj ska dela upp sin föräldraledighet.
Och då är det utifrån barnets bästa som jag har framför mina ögon.

Läser i tidningen (TT) att en undersökning har gjorts utifrån innefrusna föräldradagar (ej uttagna efter att barnet fyllt åtta år).
Antalet dagar har ökat från 2002 (1,2 miljoner kronor!) till 2008 (2 miljoner kronor!).

Jag tycker att det är jättesynd att pappor inte tar sin chans att vara hemma med barnen, speciellt när barnet blivit lite äldre (när amningen är slut).
Men samtidigt har jag respekt för att varje familj måste lösa detta utifrån sina egna förutsättningar, vilka de än är.

Enligt artikeln är det pappas dagar som lett till ökningen, vilket i sin tur leder till att barnet tidigare kommer in i barnomsorgen. Den tid som barnet är hemma är för värdefull och de hinner börja på förskolan!

Jag tror inte att lagstiftning av fler dagar för papporna är den rätta vägen.
För det fungerar inte idag, enligt artikeln. Vi ska istället jobba för att fler pappor tar ut de dagar som de har rätt till genom att utöka jämställdhetsbonusen (täcka inkomstförlusten).

En som har en make som var hemma 75 % när vår yngsta föddes 1990/Carina

2 kommentarer:

Cattis sa...

Hej Carina! Jag tänkte att vi skulle delat lika på föräldrapenningen, men nu har jag bara en halvtidsstjänst så jag måste komplettera med föräldrapenning och min man som har en heltid MÅSTE jobba för annars klarar vi oss inte. Tyvärr! Så ibland kan man inte välja och i vårt fall hade det här förslaget inneburit jättemycket mer dagis för våra barn eftersom mannen måste jobba... Eftersom jag dessutom jobbar inom handel (mycket kvällar och helger) får barnen vara hemma mer och mindre på dagis = mycket värt för oss... Även om jag vill jobba heltid!

Carina Boberg sa...

Jag vet att många har problem med att få ihop det, och det var bra att du hörde av dig.
Du tillhör den gruppen vars barn man behöver se också, och hoppas att ni i stället kan utnyttja jämställdhetsbonusen (viss kompensation för utebliven inkomst), så din man kan vara hemma något.

Lycka till med din föräldraledighet

Kram Carina