tisdag 5 januari 2010

Linköpings strategier för landsbygden

Linköpings hemsida så finns det tider för stormöte med landsbygdsbefolkningen.

De geografiska utskottsuppdelningen är grunden för träffarna och tiderna för träff med kommunens tjänstemän är:

Åkerbo 20 januari
Vårdnäs 25 januari
Väst (Ulrika) 2 februari
Vreta Kloster 3 februari


Östsam har tagit fram ett regionalt insatsprogram "Utveckling av Östergötlands landsbygds 2007-2013"


Man vill
* Stärka Östergötlands attraktivitet, konkurrenskraft och position
* Utveckla Östergötland som flerkärnig stadsregion
* Utveckla Östergötland till en region med balans mellan centrum och omland
* Stärka Östergötland som innovationsmiljö och som region för uppbyggnad och utveckling av företag
* Stärka invånarnas möjligheter till hög livskvalitet och personlig utveckling
* Utveckla och öppna formerna för det politiska arbetet på regional nivå


Jag tycker det är spännande att få vara med i denna utveckling, Återkommer!
Jag som vill ha din röst/Carina

Inga kommentarer: