tisdag 16 februari 2010

Prästtomta skjutfält

Jag lovade förut att jag skulle återkomma! Jag vet inte riktigt vad resultatet blev, måste få lite distans till det som hände idag.

Men ärendet går nu vidare som interpellation, och den kommer att lämnas in i morgon!

Se texten:

Linköping 2010-02-16
Interpellation till Linköpings kommunfullmäktige

Med anledning av den oro som hushållen i norra skogsbygden känner för en framtida utbyggnad av Prästtomta skjutfält, ställer jag dessa frågor:

1. Har politikerna i Linköpings kommun kunnat tillgå ett fullständigt beslutsunderlag när det gäller Garnisonsplanen, eftersom man inte minns att de diskuterat frågan när de boende frågar dem?

2. Ingen politiker som de har pratat med känner igen dessa frågor. Jag själv har aldrig hört detta diskuteras i Stadshuset, utan enbart vid Vreta Närråd (när jag satt där under perioden 2003-2006).

3. Garnisonsplanen är godkänd och information har gått ut till Linköpings kommun, enligt Försvarsmakten, vem har man informerat och vilka tjänstemän är det som arbetar med dessa frågor?

4. Överlåter, i värsta fall, kommunstyrelsen i Linköping till Motala kommun att fatta beslut även å kommuninvånare i Linköpings vägnar i frågor rörande just Försvarsmakten och Prästtomta skjutfält?

5. Har detta varit uppe i Kommunstyrelsen och Barn- och Ungdomsnämnden (ang. skolskjutsfrågan)?

De boende i bygden har inte något emot att Försvarsmakten fortsätter med befintliga skjutfält. Det finns inte några krafter i rörelse som protesterar mot BEFINTLIG VERKSAMHET, utan protesterna gäller den utvidgning man vill göra genom att ta mera mark i anspråk, ca 1 000 ha.

6. Kommer skjutfältet att utvidgas och vad innebär det i så fall?

7. Blir det nu eller om 10, 20 eller 100 år?
Carina Boberg
Folkpartiet


Från en som ställt för många frågor på ledamöternas frågestund (konstigt att de personer som jag skickade frågorna till inte reagerade), men nu är det gjort!/Carina

Inga kommentarer: