söndag 14 februari 2010

Demokrati i praktiken

Att vara boende i Linköping och få var med och delta i förändringsarbetet är jätteviktigt.

Det fick de boende i Skäggetorp göra under vinter, där de skulle tycka till om aktivitetsparken, se mina tidigare inlägg!

Demokrati kan också vara att via enkäter få tycka till om vad man anser om Linköping. Förra året hade Mål- och Utvärderingsutskottet (MoU under KS) ute en medborgarundersökning med intressant resultat.

Via nämnderna har vi kontakt med brukare, elever, resenärer mm som sedan redovisas på nämndmöten och som vi i MoU sedan samlar upp til vår redovisning av Strategisk plan.

Demokrati kan också vara att delta på möten som kommunen ordnar eller få träffa en politiker som kommer för att lyssna på vad ni säger.

Det gör jag idag på många olika sätt. Dels är jag ute mycket i Skäggetorp och deltar i olika aktivitet och på olika möten, dels är jag på skolbesök för Barn- och Ungdomsnämndens räkning.
Jag har varit med på Stadshusets Öppet hus för åk 8 några gånger och via kommunstyrelsen varit på företagsbesök.

Eller så kan man göra som jag gjorde i går, ut och träffa boende som känner en stor oro för vilket beslut Riksdagen ska ta! Och för vad kommunen inte gör. Mer om det på tisdag.

Folkpartiet finns också på Lilla torget sista lördagen varje månad. Det har vi nu gjort i flera år och det är bara när det är riktigt dåligt/kallt väder vi ställer in det + juli månad.
Vid vårt torgbord så finns det material och kaffe och möjlighet för en liten pratstund med oss som sitter i Kommun/Landsting/Riksdag.

Välkommen den 27 februari, mellan 11-13 finns vi på Lilla torget

Tyvärr kan jag inte komma själv, vi är bjudna på trerätters middag hos dotter i Stockholm/Carina

Inga kommentarer: