måndag 29 mars 2010

Miljöpartiets politik

Här i Linköping tycker Miljöpartiet att vi ska ha bort allt som har med flyg att göra, tom. de som står längs med motorvägen och som är en symbol för vår stad.

De säger nej till de nya reglerna som vi i kommunen äntligen fått för nya bullergränser, trots att de vill förtäta inne i centrum.

De säger nej till bilar, både i landsbygd och inne i staden...... trots att Linköpings kommun är en landsbygdskommun.
Hur har de tänkt att de som bor i Ulrika eller i norra skogsbygden ska komma till sina jobb...nej, visst jag...vi ska förtäta staden!

Vad mer säger de nej till....läs de andra som bloggar:
Tobbe, Seved, Hans och Jan

En som vill jobba för landsbygden/Carina

Inga kommentarer: