lördag 3 april 2010

Positivt med betyg redan i Åk 6

Så skrev jag för några år sedan, och den rubriken håller fortfarande!
(Jag lade in ledaren på hemsidan 2009)

Vänsterpartiet ville då, har alltid velat, och kommer att alltid vilja ha bort betygen. Hur går det ihop sig i den rödgröna röran, ja...röran! För de kommer inte att kunna enas i denna viktiga fråga.

I en radiodebatt, som var inför valet 2006, tog jag upp just särskolan. Att elever först under åk 8 inser att de inte alls hänger med i den ordinarie skolan (eller deras föräldrar..). Det är då problemet blir synbart! I Linköping vill inte att barn ska skrivas in senare än åk 6, så det blir en tragedi för hela familjen.

Under 2007 hade jag en debatt med en vänsterpartist, som skrev så här
"Återigen står det klart att regeringens skolpolitik genom folkpartiet går ut på att vrida tillbaka klockan...........Nu tar regeringen ytterligare ett steg mot sitt mål, att skapa en sorteringsskola där barn delas upp från tidig ålder" (i detta fall gällde det betyg från Åk 1)

Mitt svar blev
".......genom att påstå att vi vill ha betyg i årskurs 1. Är det möjligtvis skriftliga omdömen du tänker på...... vi vill att alla barn ska gå genom grundskolan med minst godkänt i slutbetyget. Våra barn är Sveriges framtid och visst vill vi alla att de ska lyckas, eller...?"

På Folkpartiets hemsida kan du läsa om betyg och prov. Vi vill säkerställa att eleven ska ha lärt sig att läsa genom nationellt prov redan i åk 3. Och hur vill vi gå till väga där?

1. Lågstadieläraren måste få rätt utbildning för att kunna lära eleverna att läsa, skriva och räkna (någon däremot?)
2. Innan vi har fått igång den nya lärarutbildning, satsar vi genom lärarlyftet på att vidarutbilda lärare
3. Speciallärarutbildningen är återupptagen!

Jag ser fram mot en diskussion med vänsterpartiet, som inte vill mäta, gradera eller berömma eleverna/Carina

Inga kommentarer: