tisdag 31 augusti 2010

Lägger idag fram Måluppfyllelserapporten

Jag har tidigare skrivit om att jag sitter som ordförande i Mål- och Utvärderingsutskottet och idag ska vi lämna vår rapport angående kommunens mål/strategier utifrån alliansens fyra visioner (friare, tryggare, företagsammare och grönare Linköping).

Jag vill tacka Elisabeth Gustafsson (S) för ett gott samarbete - trots obefintligt stöd från sitt eget parti.

Tack även till Lise-Lotte och Lars-Åke som servat och hjälpt mig mycket genom åren. Även Jan, som slutade i vintras.


Under KS 17/8
finns de tre delarna (Strategisk plan) - kunde tyvärr inte länka en och en.

Återkommer i morgon med hur det gick!/Carina

Inga kommentarer: