lördag 23 oktober 2010

Barn i väntan och Barn i start

BIV (Barn i väntan) och BIS(Barn i start) är ett projekt i samverkan mellan Linköpings kommun, Östergötlands läns landsting, Migrationsverket, Svenska kyrkan, Individuell Människohjälp och Linköpings Stadsmission.

Var i onsdags i Skäggetorps kyrka och fick information om projektet av Kjerstin, Jan, Maud och Catharina. Projektet är tvåårigt och tar slut i juni 2011 - därför min inbjudan.

BIV/BIS arbetar med barn i asylsökande familjer resp. barn i familjer som nyss fått uppehållstilstånd.
De vänder sig till barn och ungdomar i åldern 7-20 år och de använder sig av ett pedagogiskt program som syftar till att barnen/ungdomarna får lära sig mer om sig själva och om asyl/integrationsprocessen.

Barn i asylsökande familjer kan behöva fungera som tolk och stöd till sina föräldrar samtidigt som de har dåliga kunskaper om asylprocessen och den stora förändring som nu skett för dem.

Föräldrarna är tacksamma för att de har lyckats fly till ett land men barnen förstår kanske inte detta - de känner sig uppryckta från den normala vardagliga situationen som de levde i innan flytten.
Sedan kommer barnen/ungdomarna fortare in i det svenska samhället och då går de förbi föräldrarna i den integrationsprocessen som nu familjen befinner sig i.
Så oavsett vilken fas familjen är i, så är barn och föräldrarna på olika nivåer i denna process.

Det som jag tycker är positivt med detta projekt är att det är inte bara barnen som är deltagare. De har även fått med föräldrarna och de andra barnen i familjen - föräldragrupp och syskongrupp. Mycket bra!

Syftet med BIV/BIS är att hjälpa barnet/ungdomen att stärka sin identitet och självkänsla (genom bild, musik, rollspel och pedagogiska lekar) och få större kunskap om asylprocessen. Barnet/ungdomen får i gruppen möjlighet att bearbeta erfarenheter, få större förståelse för den nya livssituationen och ökad möjlighet för en bra integration.

Och det är ju det som är målet, eller hur?

BIV/BIS vill nu fördjupa innehållet i föräldragruppens träffar - bland annat genom att öka förståelse mellan våra olika kulturella erfarenheter i frågor som berör barnen/ungdomarna.
Detta ska ske genom ex. genom att bjuda in skolpersonal och i dialog med föräldrarna diskutera skolpedagogik, lärares och föräldrars roll i skolan och andra skolfrågor.

De vill även starta upp öppna skaparkvällar för barn och ungdomar (asylsökande eller nyss fått uppehållstillstånd) och BIV- och BIS-café för föräldrar som har deltagit i grupperna.

Men för detta behövas pengar - får se vad jag kan göra!

Som avslutning på detta långa inlägg (är inte så ofta, eller hur?) vill jag delge er de punkter som finns i den folder som Skäggetorpsskyrkan har tagit fram.

BIV/BIS kan hjälpa dig att
* upptäcka att du inte är ensam
* känna gemenskap och träffa andra barn och ungdomar som är i liknande situationer
* förstå att det inte är ditt fel att ni har flytt till Sverige och om dina föräldrar mår dåligt
* få kunskap om asyl/integrationsprocessen
* lära dig mer om Sverige och det svenska samhället
* få möjlighet att visa vad du känner
* lära dig att du är värdefull som du är
* känna trygghet i att det vi talar om stannar i gruppen


Nu ska jag snart åka till invigningen av Aktivitetsparken/Carina

Inga kommentarer: