torsdag 18 november 2010

Gårdsförsäljning av vin och öl

Har förut skrivit om denna fråga, och reaktionerna inom folkpartiet är blandade!
Märktes rätt snart på bland Facebook - en grupp mot gårdsförsäljning och en grupp för. Jag tillhör gruppen för gårdsförsäljning.

Men i detta läge blir jag tveksam - om det nu ska bli OK att sälja
utländskt importerat vin och öl.

I Svenska Dagbladet kan man läsa idag om att det blir svårt att införa gårdsförsäljningen. Och nu måste jag ta ställning!

Jag vill att mina kollegor ute på landsbygden ska kunna bredda sin näring, med bland annat gårdsförsäljning av egen producerat vin och öl - och den uppfattning gäller fortfarande.
Men jag vill inte ha nya "systembolag" på gårdarna - där går gränsen!

Ser tiden an/Carina

Inga kommentarer: