söndag 14 november 2010

Centerns åsikter och våra uppdrag mandatperioden 2011-2014

Jag beklagar att Gösta och Roland blandar ihop vårens beslut om politisk sekreterare och höstens beslut om antal kommunalråd!

Dessutom verkar de inte överens - ska ordförande i en nämnd också vara rotelansvarig?

Nu kan jag bara tala för Folkpartiet - vi har inte mer i "tjänst" än vad dagens kommunalråd Bengt har!
Jag tar 35% som rotelansvarig och Linnéa 15% som gruppledare - det är tillsammans 50% och det är den siffran som vi i FP utgår från. Ett huvud har nu blivit två - och detta ser centern som ett problem!

Några fel som jag ser direkt:
1. Politisk sekreterare har inte med antal kommunalråd att göra - däremot antal mandat i kommunfullmäktige.
FP kommer att få 41% till en person som nu kommer att finnas tillgänglig i Stadshuset och allmänheten får nu också en redovisning av vart kommunens partistöd går till! Har skrivit om detta tidigare och även fått svar från Gösta - så det får räcka med denna information!
Är det inte bra att partistödet nu blir mer synligt - för vad gick det till innan........

2. Det är inte 14 tjänster och inte 14 personer utan 15 personer som kommer att finnas i huset! Tror Gösta glömde gruppledaren för Sverige demokraterna i sin sammanräkning.
Och ska man vara riktig strikt så är det faktiskt 16 personer, för Catharina, ordförande i BoU, kommer att ha uppdrag på 70% och den väger tungt eftersom hon också har 1/3 av kommunens budget att förvalta över!

Lite fakta:
Socialdemomraterna kommer att representeras av 4 personer, moderaterna av 3+1 personer, folkpartiet av 2 personer, centern av 1 person, kristdemokraterna av 1 person - alla utom Catharina kommer att benämnas kommunalråd och varje parti har haft sin/sina kommunalrådspost(er) att fördela från.

Gruppledarposten kommer miljöpartiet, vänsterpartiet och sverigedemokraterna att ha och inget annat. Den procent de kommer att få utgår från antalet mandat i kommunfullmäktige - och där tror jag MP förlorade på detta!

Nu till våra poster och vi har många folkpartister som vill ha uppdrag så vi har fått ett jättebra gäng!

Tänkte hänga på den redovisning som Linköpings Tidningen hade (förutom det lilla skrivfel de de hade...)Men först en liten "känga" till de andra partierna - vi har tre kvinnor i toppen - vilket parti har det?

Linnéa Darell: Kommunalråd och gruppledare för FP, Vice ordförande i KS, personalutskottet, ledamot i Stadshus AB och ordförande för Omsorgsnämnden

Carina Boberg: Kommunalråd med rotelansvar (bildning mm), ersättare i KS, ledamot i Mål- och Utvärderingsutskottet, ledamot i
Mjärdevi Science Park, ledamot i GU Lambohov och ordförande för Bildningsnänmden

Rebecka Gabrielsson: Ordförande för Arenabolaget, ledamot i NuLink, ledamot i GU Landeryd och ledamot i Kultur- och Fritidsnämnden

Gunnar Broman: Ordförande för S:t Kors, ledamot i Ekonomiutskottet och ledamot i 4:e storstadsregionen Kommunalförbund

Nu blir det nämndvis:
Barn- och Ungdomsnämnden; Samad Tiemori ord och Åsa Wennergren ers
Bildningsnämnden; Carina Boberg ordf och Reza Zarenoe ers
Bygg- och Miljönämnden; Claes Almén ord och Patrik Bergenwald ers
Kultur- och Fritidsnämnden; Rebecka Gabrielsson ord och Johan Westerling ers
Omsorgsnämnden; Linnéa Darell ordf
Samhällsbyggnadsnämnden; Carl-Fredrik Ideström ord
Socialnämnden; Daniel Ny ord och Mattias Emanuelsson ers
Äldrenämnden; Monika Broman ord och Thomas Bystedt ers

Bolagen:
Arenabolaget; Rebecka Gabrielsson ordf
Linköpings Kommunala Fastigheter (Lejonfastigheter); Sture Bjelkåker ord
Mjärdevi Science Park; Carina Boberg ord
NuLink; Rebecka Gabrielsson ord
S:t Kors/Sanktera; Gunnar Broman ordf
Stadshus AB; Linnéa Darell ord
Stångåstaden; Bengt Olsson ord och Daniel Anderssson ers
Tekniska Verken; Mattias Emanuelsson ord och Gunilla Almesåker ers

Dessutom får Folkpartiet två ordförandeposter i GU; Samad Tiemor i GU Skäggetorp och Gunilla Almesåker i GU Berga

Nu ska jag läsa lite handlingar/Carina

Inga kommentarer: