måndag 9 september 2013

Statlig peng för GY11

Tack!
Äntligen har regeringen insett att vi i kommunen inte vinner något på GY11 och att det inte finns någon anledning att utifrån det ändra statsbidraget till kommunerna..

Linköpings kommun tar tacksam emot pengarna, men jag hade önskat att detta hade löst sig tidigare!
Bildningsnämnden klarar sig bra i Linköping eftersom kommustyrelsen gick in och täckte upp det som staten inte betalade. Men så tror jag inte att det fungerade i alla kommuner.
Däremot stämmer inte det som S säger, att uppsägningar av lärare bara beror på detta. Vi har färre elever i gymnasiet just nu och vi har elever som inte väljer yrkesprogrammen. Därför sker det vissa strukturförändringar på våra skolor idag.

Barnafödandet är nu på gång igen men det dröjer ett antal år innan dessa barn kommer upp i gymnasieåldern.
När det gäller yrkesprogrammen måste vi alla bli duktigare på att visa att detta är ubildningar som i högre grad leder till arbete....om man jämför med Samhällsprogrammet. Och att man får grundläggande behörighet till högskolan - propaganda som S kör stenhårt med!

Inga kommentarer: