söndag 25 juli 2010

Ja till homoadoption

Det sa svenska regeringen redan 2002....men inte svenskarna.... bara 17% tyckte det var ett bra beslut.

Idag är det 50% som anser att homosexuella ska få adoptera barn.

Jättebra inlägg för det visar en sida av adoption, Dels har vi ju den adoption som kan ske när en partner redan har ett barn sedan förut dels där två som lever ihop tillsammans adopterar.

Utifrån barnets perspektiv tycker jag det är viktigt med klara papper, vem som ska finnas till för barnet om det händer den ena partner något. Detta är en bra väg att gardera barnets fortsatta välmående.

Linköpings som ska bli en HBT-vänligare kommun/Carina

Inga kommentarer: