fredag 11 september 2009

friskolor

Socialdemokraterna provar friskolor.

Välkommen säger Alliansen/Carina

onsdag 9 september 2009

Nya flygbullerregler för Linköping

På Kommunstyrelen igår fattades beslut om att besvara remiss från Boverket. "Boverket har på regeringens uppdrag utarbetat ett förslag till vägledning för planeringen och bygglovsprövning av bostäder i flygbullerutsatta områden"

Miljöpartiet säger nej till de lättnader som föreslås och som möjliggör fortsatt utbyggnad av innerstaden. Och detta förstår inte jag!
Miljöpartiet vill förtäta innerstaden och de vill bebygga Folkungavallen, men vill inte säga ja till att ändra dagens regler från 50 dBA till 55dBA........ och det är ju detta som möjliggör den utbyggnad som de själva vill ha????

Jag ställde frågan till Annika Lillemets (grupledare för MP) på mötet men fick inget vettigt svar från henne eller vad MP egentligen vill. Har hon sin partigrupp bakom sig...?

Men det är klart .... de vill ju inte alls ha något flyg i flygstaden Linköping, så då får detta beslut gå före den utbyggnad de vill ha av innerstaden.
Tyvärr kan jag inte länka till Corren, där artikeln finns.....

Folkpartiet sa ja till yttrandet förutom en punkt, vi vill behålla 50 dBA på landsbygden och kommunen vill att det även blir 55 dBA där.

Äntligen kan vi bygga mer i innerstaden/Carina

tisdag 8 september 2009

Våra riksdagskandidater

I Linköping har vi flera personer som kandiderar till riksdagen 2010.

Du kan läsa två bloggar här, Linnéa Darell och Karin Granbom Ellison

Jag själv kandiderar till kommunvalet 2010/Carina