söndag 8 december 2013

Pressmeddelande om PISA

Om man inte når fram via PM så får man ta till bloggen!

Carina Boberg (FP) kommenterar PISA


Idag, tisdagen den 3 december, presenterade Skolverket resultatet av den senaste PISA-undersökningen. Studiens resultat är allvarliga. Svenska elevers kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap har försämrats ytterligare.

– Tyvärr var resultaten väntade. Mätningen gjordes för snart två år sedan på de elever som var den sista årskullen att gå alla nio år i grundskolan med den gamla läroplanen, de luddiga kursplanerna och få nationella prov, säger Carina Boberg (FP), utbildningsansvarigt kommunalråd i Linköping.

Sverige genomgår just nu ett utbildningspolitiskt systemskifte av stor magnitud som inleddes 2011/12. Den idag presenterade PISA-undersökningen är med andra ord den sista mätningen som endast utvärderar det gamla skolsystemet. I betänkandet Det tar tid – om effekter av skolpolitiska reformer (SOU 2013:30), som kartlagt när det systemskiftet kan förväntas ha effekt, konstaterar utredaren professor Per Thullberg att positiva resultat inte kan väntas i PISA 2012:

”Ett visst genomslag i form av förbättrade studieresultat kan förväntas tidigast vid de internationella studier som kommer att genomföras i mitten av 2010-talet. Effekten bör sedan kunna förstärkas gradvis fram till slutet av 2020-talet, allt annat oförändrat.” (s. 222)

– De satsningar som trätt i kraft de senaste åren är rätt väg att gå, med riktade satsningar mot matematik och läsning, en ny lärarutbildning, ny läroplan, nya kursplaner, ökad rätt till stöd i undervisningen och tidigare betyg. Den viktigaste åtgärden handlar dock om att höja läraryrkets status, så att fler högpresterande och passionerade studenter vill bli lärare. Det är ett reformarbete som har inletts med stora satsningar och där satsningarna måste fortsätta, säger Carina Boberg.

Kontakt

Carina Boberg

Utbildningsansvarigt kommunalråd i Linköping

0737-28 29 93